Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.