Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân loại mạng, internet, email trên internet, world wide web, một số dịch vụ trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.