Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Đỗ Bá Lâm

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C.