Bài giảng Tin học đại cương: Bài 0 - TS. Đỗ Bá Lâm

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 0: Giới thiệu về khóa học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.