Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.