Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 5: Thanh toán điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.