Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.