Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về công tác thi công nhịp bê tông cốt thép. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chế tạo dầm bê tông cốt thép dự ưng lực, thi công toàn nhịp, thi công từng đoạn nhịp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.