Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu, công tác đo đạc trong xây dựng cầu, kết cấu phụ trợ trong thi công cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.