Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, điều hành thị trường tài chính, thị trường tài chính Việt Nam,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.