Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng chương 2 trình bày các nội dung đại cương về tiền tệ như: Sự ra đời và phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.