Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 9 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Chương 9 cung cấp cho người học những hiểu biết về quyết định thuê hay mua. Chương này trình bày những nội dung chính như: Thuê hoạt động, thuê tài chính, những lợi ích của thuê tài sản, tác động đến báo cáo tài chính, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.