Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - GV Trần Minh Tú

Chương 6 Thanh chịu uốn phẳng nhằm nghiên cứu ứng suất, biến dạng, chuyển vị trong thanh dưới tác dụng của các trường hợp chịu lực cơ bản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)