Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GV Trần Minh Tú

Chương 4 Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang trình bày về hái niệm chung Mômen tĩnh và các mô men quán tính,mMô men quán tính một số hình đơn giản, công thức chuyển trục song song.