Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - ThS. Ngô Văn Cường

Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu của môn học; phân loại vật thể nghiên cứu theo hình dạng; ngoại lực - Phản lực và liên kết;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.