Bài giảng Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng - Học viện Ngân Hàng

Bài giảng "Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng" cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm và các ảnh hưởng của rủi ro tín dụng, các chỉ tiêu tính toán rủi ro tín dụng, nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.