Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị mua hàng, khái niệm, vai trò của hoạt động mua hàng, yêu cầu của hoạt động mua hàng, quản trị hàng tồn kho,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng