Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1: Chương 5 - ThS. Vũ Lệ Hằng

Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 5 giới thiệu về các mô hình vận tải. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tiếp nhận giải pháp ban đầu, kiểm tra sự tối ưu, tiếp nhận giải pháp cải thiện, các trường hợp đặc biệt, sử dụng mô hình vận tải trong các quyết định địa điểm, mô hình vận tải và bài toán cực đại.