Bài giảng Quản lý dự án: Chương 7 - ĐH Công nghiệp

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Các hoạt động thiết yếu trong Quản lý truyền thông, cải thiện truyền thông dự án, phát triển kỹ năng truyền thông, dùng các mẫu trong truyền thông,..