Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 trình bày các nội dung sau: Quản lý phạm vi (Scope) là gì, khởi động dự án (Initiating project), lập kế hoạch phạm vi (Planning) và xác định phạm vi (Definition), kiểm tra phạm vi (Verification) và kiểm soát phạm vi (Controling).