Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, các khái niệm cơ bản, các kiến thức cần thiết để Quản lý dự án, tổ chức dự án, các công cụ và kỹ thuật Quản lý dự án,...Mời các bạn cùng tham khảo!