Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 7 - Nguyễn Hữu Thể

Blade là templating engine đơn giản nhưng rất tuyệt vợi cung cấp bởi Laravel. Không như những templating engine của PHP, Blade không cấm bạn sử dụng code PHP thuần ở trong view. Bài giảng này sẽ hướng dẫn người học sử dụng route, views, blade templates trong Laravel. Mời các bạn cùng tham khảo.