Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

Bài 4 trình bày về lập trình hướng đối tượng "object oriented programming". Nội dung chính trong chương này gồm có: Class, visibility, properties & methods, Getter & getter, create objects, constructor, destructor, inheritance, abstract class, interfaces, autoloading classes, anonymous functions, closures, namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.