Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.1

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.1 cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phân tích, các bước của giai đoạn phân tích, nhiệm vụ của giai đoạn phân tích, quá trình tập hợp thông tin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)