Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về nội dung học phần - TS. Trần Ngọc Bảo

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về nội dung học phần cung cấp cho người học một số nội dung tổng quan về học phần "Nhập môn Công nghệ phần mềm". Thông qua bài giới thiệu tổng quan này, người học có thể biết được công nghệ phần mềm là gì, biết được quy trình công nghệ phần mềm gồm có những giai đoạn nào và diễn ra như thế nào, biết được một số phương pháp xây dựng phần mềm, các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm,... Mời các bạn ùng tham khảo.