Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 1 - Hoàng Anh Việt

Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Lịch sử phát triển của Kỹ thuật dịch, khái quát quá trình biên dịch, cấu thành của chương trình dịch, định nghĩa của ngôn ngữ lập trình cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.