Bài giảng môn Quản trị rủi ro tài chính: Bài 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Nội dung bài 3: Thị trường giao sau trình bày sự hình thành và phát triển TT quyền chọn, các thuật ngữ cơ bản của quyền chọn, quyền chọn mua, quyền chọn bán, thị trường quyền chọn phi tập trung, giao dịch quyền chọn trên sàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.