Bài giảng môn Quản trị rủi ro tài chính: Bài 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Bài 1: Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về rủi ro, rủi ro tài chính và rủi ro kiệt giá tài chính, sự xuất hiện và phát triển của các công cụ QTRR tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.