Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khung bê tông cốt thép - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khung bê tông cốt thép cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, khung bê tông cốt thép toàn khối, khung bê tông cốt thép lắp ghép và bán lắp ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo.