Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 6 - Võ Văn Định

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 6 - Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng quỷ đạo nghiệm số, thiết kế hệ thống dùng biểu đồ Bode, thiết kế bộ điều khiển PID, thiết kế hệ thống điều khiển hồi tiếp trạng thái.