Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 7 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 7: Kiểu tập tin và nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu tập tin, nâng cao về C. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.