Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 5 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 5: Hàm và chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức về hàm và chương trình con. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo.