Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 2 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 2: Xây dựng chương trình giản đơn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc chương trình, hàm nhập - xuất. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.