Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Văn Thuận

Chương 6 - Lập trình giao diện đồ họa trên Linux sử dụng nền tảng QT. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu nền tảng QT, cài đặt và cấu hình nền tảng QT, lập trình QT. Mời các bạn cùng tham khảo.