Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Văn Thuận

Chương 4 - Các kỹ thuật lập trình nâng cao. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình (process) và cơ chế sử dụng signal, lập trình xử lý đa tiến trình, giới thiệu về luồng, lập trình đa luồng. Mời các bạn cùng tham khảo.