Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Văn Thuận

Chương 3 - Lập trình vào ra nâng cao trên Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lập trình giao tiếp cổng COM theo chuẩn RS232, lập trình giao tiếp cổng USB, lập trình ghép nối ADC. Mời các bạn cùng tham khảo.