Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

Chương 2 - Lập trình vào ra căn bản trên Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Cài đặt môi trường phát triển, cơ bản về lập trình Linux, cơ chế lập trình giao tiếp thiết bị, lập trình điều khiển led, lập trình ghép nối nút bấm.