Bài giảng Kỹ thuật robot - GV. Nguyễn Hoàng Long

Bài giảng kỹ thuật robot với mục đích trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về robot và kỹ thuật robot qua đó xây dựng những nền tảng kỹ thuật cần thiết cho hoạt động công tác sau này của các bạn học viên, sinh viên. Bài giảng giúp các bạn nắm bắt được các khái niệm cơ bản, các mảng kiến thức về cơ học, cơ khí qua đó vận dụng nghiên cứu các kết cấu cơ khí của tay máy, phương pháp nghiên cứu động học và động lực học tay máy,cơ sở động học, động lực học vật rắn, động học thuận robot công nghiệp, các mảng kiến thức về điều khiển cũng như hiểu và nắm bắt được những hướng ứng dụng của robot trong cuộc sống ngày nay. Chúc các bạn học tốt.