Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tập tin, các thao tác bắt buộc, các loại tập tin, đọc và ghi dữ liệu vào tập tin, tập tin văn bản, tập tin nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.