Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu và kiểu dữ liệu, từ khoá, biến và khai báo biến, tầm vực biến, phép toán và biểu thức, kiểu enum, hằng số, chuyển đổi kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.