Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.3 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao cần đến thừa kế, các khái niệm, thiết kế các lớp, các kiểu thừa kế, khởi tạo lớp cha từ lớp con,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.