Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.2 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trong C, tổng hợp các thuật ngữ, thiết kế lớp, tính khả kiến, quan hệ bạn bè, tổ chức mã nguồn cho lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.