Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.1 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Chủ đề nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thừa kế, đa hình (polymorphism), hàm có tính abstrac, thừa kế ảo (Khởi động lớp cha trong thừa kế ảo). Mời các bạn cùng tham khảo.