Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Máy tính và lập trình" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức máy tính, ngôn ngữ lập trình, các công việc trong lập trình, dữ liệu và giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.