Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Chương 5 - ĐH KHTN TP.HCM

Mời các bạn cùng tham khảo chương 5 của bài giảng để hiểu rõ hơn về cấu trúc cơ bản của một chương trình hợp ngữ trên MIPS, bộ lệnh MIPS, các thanh ghi toán hạng, các thanh ghi MIPS,..