Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm - Kiểm nghiệm các dạng thuốc lỏng

Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm trình bày về "Kiểm nghiệm các dạng thuốc lỏng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt, kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền. Mời các bạn cùng tham khảo!