Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm - Giới hạn thể tích độ đồng đều khối lượng độ đống đều hàm lượng độ rã, độ hòa tan

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn thể tích, độ đồng đều khối lượng, độ đồng đều hàm lượng, độ tan rã, độ hòa tan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.