Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài chính, Luật kế toán (2015), chuẩn mực kế toán 01. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.