Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 (phần 2) - TS. Vũ Hữu Đức

Nội dung của bài giảng phần 2 chương 5 giúp người học nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế liên quan đến nợ phải trả; biết cách tổ chức và thực hiện các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo.