Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá được biên soạn nhằm giúp người học biết được các hình thức cho vay tại ngân hàng thương mại, biết cách tính lãi các sản phẩm tín dụng, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc kế toán, xử lý được các tình huống liên quan nghiệp vụ tín dụng.